ג' שבט ה' אלפים תשע"ח
3. Shevat 5778
19. Januar 2018

Leitartikel

Le dor va dor

„Er ist ein faires Kind“ sagt Vater Alexander über seinen Sohn Ethan, „er schreit nur, wenn er einen Grund dazu hat.“ Einen Grund hierfür hatte Ethan nicht, als er in den Armen seiner Mutter Anna dem Segensgebet von Rabbiner Professor Andreas Nachama lauschte:

וישלח ברכה והצלחה לגדל את הילדלתורה ולחפה ולמעשים טובים

 

Gottesdienste

19.01.2018 19:30 - 21:00

Bo - בא

20.01.2018 10:00 - 11:30

Bo - בא

21.01.2018 12:00 - 13:30

Jahrzeit Oberkantor Estrongo Nachama

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.