ד' ניסן ה' אלפים תשע"ח
4. Nisan 5778
20. März 2018

Leitartikel

Le dor va dor

„Er ist ein faires Kind“ sagt Vater Alexander über seinen Sohn Ethan, „er schreit nur, wenn er einen Grund dazu hat.“ Einen Grund hierfür hatte Ethan nicht, als er in den Armen seiner Mutter Anna dem Segensgebet von Rabbiner Professor Andreas Nachama lauschte:

וישלח ברכה והצלחה לגדל את הילדלתורה ולחפה ולמעשים טובים

 

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.