ו' כסלו ה' אלפים תשע"ח
6. Kislev 5778
24. November 2017

Leitartikel

Le dor va dor

„Er ist ein faires Kind“ sagt Vater Alexander über seinen Sohn Ethan, „er schreit nur, wenn er einen Grund dazu hat.“ Einen Grund hierfür hatte Ethan nicht, als er in den Armen seiner Mutter Anna dem Segensgebet von Rabbiner Professor Andreas Nachama lauschte:

וישלח ברכה והצלחה לגדל את הילדלתורה ולחפה ולמעשים טובים

 

Gottesdienste

24.11.2017 19:30 - 21:00

Wa-jeze - ויצא

25.11.2017 10:00 - 11:30

Wa-jeze - ויצא

01.12.2017 19:30 - 21:00

Wa jischlach - וישלח

News

 Leitartikel

Neue Spitze des liberalen Judentums: Rabbiner Walter Homolka neuer Vorsitzender der Union progressiver Juden in Deutschland K.d.ö.R.

30. Juli 2017 07. Aw 5777 Rabbiner Prof. Dr. Walter Homolka (Berlin) ist am 30. Juli 2017 zum...