כ"ט אלול ה' אלפים תשע"ז
29. Elul 5777
20. September 2017

Gottesdienste

01.09.2017 19:30 - 21:00

Ki Teze/ כי־תצא

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

02.09.2017 10:00 - 11:30

Ki Teze/ כי־תצא

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

08.09.2017 19:30 - 21:30

Ki Tawo / כי־תבוא

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

09.09.2017 10:00 - 11:30

Ki Tawo / כי־תבוא

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

15.09.2017 19:30 - 21:00

Nizzawim/Wajelech - נצבים/וילך

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

16.09.2017 10:00 - 11:30

Nizzawim/Wajelech - נצבים/וילך

Kantorin

Esther Hirsch
mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

20.09.2017 19:30 - 21:00

Erew Rosch HaSchana - ערב ראש השנה

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

und der Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

21.09.2017 10:00 - 12:00

Rosch HaSchana - ראש השנה

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

22.09.2017 19:30 - 21:00

Ha'asinu / Schabbat Schuwa – האזינו

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

23.09.2017 10:00 - 11:30

Ha'asinu / Schabbat Schuwa – האזינו

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

29.09.2017 19:30 - 21:00

Erew Jom Kippur / Kol Nidre - ערב יום כפור / כל נדרי

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

30.09.2017 11:00 - 19:00

Jom Kippur / Jiskor - יום כפור / יזכור

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

04.10.2017 19:30 - 21:00

Erew Sukkot / ערב סוכות

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

05.10.2017 10:00 - 11:30

Sukkot / סוכות

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

06.10.2017 19:30 - 21:00

Schabbat Chol Ha-Moed / סוכות שבת חל המועד

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

07.10.2017 10:00 - 11:30

Schabbat Chol Ha-Moed / סוכות שבת חל המועד

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

12.10.2017 19:30 - 21:00

Erew Simchat Tora / Schemini Azeret - שמחת תורה / שמיני עצרת

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

13.10.2017 19:30 - 21:00

Bereschit / Schabbat Mewarchim שבת מברכים / בראשית

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

14.10.2017 10:00 - 11:30

Bereschit / Schabbat Mewarchim שבת מברכים / בראשית

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

Gottesdienste

News

 Leitartikel

Neue Spitze des liberalen Judentums: Rabbiner Walter Homolka neuer Vorsitzender der Union progressiver Juden in Deutschland K.d.ö.R.

30. Juli 2017 07. Aw 5777 Rabbiner Prof. Dr. Walter Homolka (Berlin) ist am 30. Juli 2017 zum...