ח' סיון ה' אלפים תשע"ח
8. Sivan 5778
22. Mai 2018

Gottesdienste

Sch’lach L’cha - Schabbat Mewarchim / שלח־לך - שבת מברכים

09.06.2018
10:00 - 11:30

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstr. 26
14057 Berlin

Beschreibung

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 
 

Gottesdienste

25.05.2018 19:30 - 21:00

Nasso - נשא

26.05.2018 10:00 - 11:30

Nasso - נשא

01.06.2018 19:30 - 21:00

B’ha’alot’cha / בהעלתך

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.