ג' ניסן ה' אלפים תשע"ח
3. Nisan 5778
18. März 2018

Gottesdienste

Schemini / Schabbat Mewarchim - שמיני / שבת מברכים

13.04.2018
19:30 - 21:00

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstr. 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.