א' ניסן ה' אלפים תשע"ח
1. Nisan 5778
17. März 2018

Gottesdienste

Zaw - Schabbat ha-Gadol צו - שבת הגדול

23.03.2018
19:30 - 21:00

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstr. 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.