ג' ניסן ה' אלפים תשע"ח
3. Nisan 5778
18. März 2018

Gottesdienste

Wa-jak'hel - P´kudej, Paraschat Para, Schabbat Mewarchim / ויקהל - פקודי, פרשת פרה, שבת מברכים

09.03.2018
19:30 - 21:00

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

Gottesdienst mit Liedern von Debbie Friedman s. A.

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstr. 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.