ח' סיון ה' אלפים תשע"ח
8. Sivan 5778
22. Mai 2018

Gottesdienste

01.06.2018 19:30 - 21:00

B’ha’alot’cha / בהעלתך

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

02.06.2018 10:00 - 11:30

B’ha’alot’cha / בהעלתך

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

08.06.2018 19:30 - 21:00

Sch’lach L’cha - Schabbat Mewarchim / שלח־לך - שבת מברכים

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

09.06.2018 10:00 - 11:30

Sch’lach L’cha - Schabbat Mewarchim / שלח־לך - שבת מברכים

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

15.06.2018 19:30 - 21:00

Korach / קורח

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

16.06.2018 10:00 - 11:30

Korach / קורח

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

22.06.2018 19:30 - 21:00

Chukkat / חקת

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Besonderes:

Bat Mizwah Elisa Blinstein

 

23.06.2018 19:30 - 21:00

Chukkat / חקת

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Besonderes:

Bat Mizwah Elisa Blinstein

 

29.06.2018 19:30 - 21:00

Balak / בלק

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

30.06.2018 10:00 - 11:30

Balak / בלק

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

Gottesdienste

25.05.2018 19:30 - 21:00

Nasso - נשא

26.05.2018 10:00 - 11:30

Nasso - נשא

01.06.2018 19:30 - 21:00

B’ha’alot’cha / בהעלתך

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.