י"ב אייר ה' אלפים תשע"ח
12. Iyyar 5778
27. April 2018

Gottesdienste

Sch’lach L’cha - Schabbat Mewarchim / שלח־לך - שבת מברכים

09.06.2018
10:00 - 11:30

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstr. 26
14057 Berlin

Beschreibung

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 
 

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.