י"ב אייר ה' אלפים תשע"ח
12. Iyyar 5778
27. April 2018

Gottesdienste

Sch’lach L’cha - Schabbat Mewarchim / שלח־לך - שבת מברכים

08.06.2018
19:30 - 21:00

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstr. 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.