ט' סיון ה' אלפים תשע"ח
9. Sivan 5778
23. Mai 2018

Gottesdienste

Hawdala-Gottesdienst

17.03.2018
18:00 - 19:30

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

im Rahmen der "Woche der Brüderlichkeit"

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstrasse 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

25.05.2018 19:30 - 21:00

Nasso - נשא

26.05.2018 10:00 - 11:30

Nasso - נשא

01.06.2018 19:30 - 21:00

B’ha’alot’cha / בהעלתך

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.