ט' אייר ה' אלפים תשע"ח
9. Iyyar 5778
24. April 2018

Gottesdienste

Emor - אמור

04.05.2018
19:30 - 21:00

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Haskara anlässlich des 100. Geburtstages von Oberkantor Estrongo Nachama

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstr. 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.