י' אדר ה' אלפים תשע"ח
10. Adar 5778
25. Februar 2018

Gottesdienste

Achare Mot / Kedoschim - אחרי מות / קדשים

28.04.2018
10:00 - 11:30

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstr. 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

28.02.2018 19:30 - 21:00

Erew Purim - ערב פורים

02.03.2018 19:30 - 21:00

Ki Tissa - כי תשא

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.