י' אב ה' אלפים תשע"ח
10. Av 5778
22. Juli 2018

Gottesdienste

Schemini / Schabbat Mewarchim - שמיני / שבת מברכים

14.04.2018
10:00 - 11:30

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstr. 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.