ו' שבט ה' אלפים תשע"ח
6. Shevat 5778
22. Januar 2018

Gottesdienste

Erew Pessach - ערב פסח

30.03.2018

Abendgottesdienst und Seder im
Seminaris Campus Hotel Berlin
Takustr. 39
14195 Berlin

Rabbiner Prof. Dr. Andreas Nachama 

Kantorin Esther Hirsch

Seminaris Campus Hotel Berlin

Takustraße 39
14195 Berlin

Beschreibung


 
 

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.