ו' שבט ה' אלפים תשע"ח
6. Shevat 5778
22. Januar 2018

Gottesdienste

Wajikra - Paraschat Ha-Chodesch ויקרא - פרשת החדש

17.03.2018
10:00 - 11:30

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom | Hallel - Rosch Chodesch

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstr. 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.