ו' שבט ה' אלפים תשע"ח
6. Shevat 5778
22. Januar 2018

Gottesdienste

Wa-jak'hel - P´kudej, Paraschat Para, Schabbat Mewarchim / ויקהל - פקודי, פרשת פרה, שבת מברכים

10.03.2018
10:00 - 11:30

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstr. 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.