י' אב ה' אלפים תשע"ח
10. Av 5778
22. Juli 2018

Gottesdienste

Ki Tissa - כי תשא

03.03.2018
10:00 - 11:30

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstrasse 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.