ו' שבט ה' אלפים תשע"ח
6. Shevat 5778
22. Januar 2018

Gottesdienste

Ki Tissa - כי תשא

02.03.2018
19:30 - 21:00

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstr. 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.