כ"ג כסלו ה' אלפים תשע"ח
23. Kislev 5778
11. Dezember 2017

Gottesdienste

Mischpatim - Schabbat Schekalim, Schabbat Mewarchim משפטים - שבת שקלים, שבת מברכים

09.02.2018
19:30 - 21:00

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstr. 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.