כ"ז כסלו ה' אלפים תשע"ח
27. Kislev 5778
15. Dezember 2017

Gottesdienste

B´Schalach / Schabbat Schira - בשלח / שבת שירה

27.01.2018
10:00 - 11:30

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstrasse 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.