ה' תמוז ה' אלפים תשע"ח
5. Tammuz 5778
18. Juni 2018

Gottesdienste

B´Schalach / Schabbat Schira - בשלח / שבת שירה

26.01.2018
19:30 - 21:00

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstrasse 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

22.06.2018 19:30 - 21:00

Chukkat / חקת

23.06.2018 10:00 - 11:30

Chukkat / חקת

29.06.2018 19:30 - 21:00

Balak / בלק

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.