כ"ג כסלו ה' אלפים תשע"ח
23. Kislev 5778
11. Dezember 2017

Gottesdienste

B´Schalach / Schabbat Schira - בשלח / שבת שירה

26.01.2018
19:30 - 21:00

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstrasse 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.