כ"ז כסלו ה' אלפים תשע"ח
27. Kislev 5778
15. Dezember 2017

Gottesdienste

Mi-kez / Schabbat Chanukka 4. Licht - מקץ | ג' חנוכה

15.12.2017
19:30 - 21:00

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstr. 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.