כ"ג כסלו ה' אלפים תשע"ח
23. Kislev 5778
11. Dezember 2017

Gottesdienste

Mi-kez / Schabbat Chanukka 4. Licht - מקץ | ג' חנוכה

16.12.2017
10:00 - 12:00

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstr. 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.