ה' ניסן ה' אלפים תשע"ח
5. Nisan 5778
21. März 2018

Gottesdienste

Chaje Sara - חיי שרה

11.11.2017
10:00 - 11:30

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstr. 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.