ז' סיון ה' אלפים תשע"ח
7. Sivan 5778
21. Mai 2018

Gottesdienste

Bereschit / Schabbat Mewarchim שבת מברכים / בראשית

14.10.2017
10:00 - 11:30

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstr. 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

25.05.2018 19:30 - 21:00

Nasso - נשא

26.05.2018 10:00 - 11:30

Nasso - נשא

01.06.2018 19:30 - 21:00

B’ha’alot’cha / בהעלתך

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.