ד' תשרי ה' אלפים תשע"ח
4. Tishri 5778
24. September 2017

Gottesdienste

Schabbat Chol Ha-Moed / סוכות שבת חל המועד

07.10.2017
10:00 - 11:30

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstr. 26
14057 Berlin