ד' שבט ה' אלפים תשע"ח
4. Shevat 5778
20. Januar 2018

Gottesdienste

Schabbat Chol Ha-Moed / סוכות שבת חל המועד

07.10.2017
10:00 - 11:30

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstr. 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

20.01.2018 10:00 - 11:30

Bo - בא

21.01.2018 12:00 - 13:30

Jahrzeit Oberkantor Estrongo Nachama

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.