י"א תמוז ה' אלפים תשע"ח
11. Tammuz 5778
24. Juni 2018

Gottesdienste

Ki Teze/ כי־תצא

01.09.2017
19:30 - 21:00

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstr. 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

29.06.2018 19:30 - 21:00

Balak / בלק

30.06.2018 10:00 - 11:30

Balak / בלק

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.