ט' אייר ה' אלפים תשע"ח
9. Iyyar 5778
24. April 2018

Gottesdienste

Tasria / Mezora - תזריע / מצרע

28.04.2017
19:30 - 21:00

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstr. 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.