ט' אייר ה' אלפים תשע"ח
9. Iyyar 5778
24. April 2018

Gottesdienste

Pessach 7. Tag - שביעי של פסח

17.04.2017
10:00 - 11:30

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Hallel und Jiskor mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

Synagoge Sukkat Schalom

Herbartstr. 26
14057 Berlin
 

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.