ט' אב ה' אלפים תשע"ח
9. Av 5778
21. Juli 2018

Gottesdienste

01.12.2017 19:30 - 21:00

Wa jischlach - וישלח

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

02.12.2017 10:00 - 11:30

Wa jischlach - וישלח

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

08.12.2017 19:30 - 21:00

Wa-jeschew - וישב

Kantorin

Esther Hirsch

 

09.12.2017 10:00 - 11:30

Wa-jeschew - וישב

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

15.12.2017 19:30 - 21:00

Mi-kez / Schabbat Chanukka 4. Licht - מקץ | ג' חנוכה

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

16.12.2017 10:00 - 12:00

Mi-kez / Schabbat Chanukka 4. Licht - מקץ | ג' חנוכה

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

22.12.2017 19:30 - 21:00

Wa-jigasch - ויגש

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

23.12.2017 10:00 - 11:30

Wa-jigasch - ויגש

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

29.12.2017 19:30 - 21:00

Wa-j'chi - ויחי

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

30.12.2017 10:00 - 11:30

Wa-j'chi - ויחי

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

05.01.2018 19:30 - 21:00

Sch'mot - שמות

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

06.01.2018 10:00 - 11:30

Sch'mot - שמות

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

12.01.2018 19:30 - 21:00

Wa-jera / Schabbat Mewarchim שבת מברכים / וארא

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

13.01.2018 10:00 - 11:30

Wa-jera / Schabbat Mewarchim שבת מברכים / וארא

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

19.01.2018 19:30 - 21:00

Bo - בא

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

20.01.2018 10:00 - 11:30

Bo - בא

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

21.01.2018 12:00 - 13:30

Jahrzeit Oberkantor Estrongo Nachama

Friedhof Scholzplatz
Heerstraße 141
14055 Berlin

 

26.01.2018 19:30 - 21:00

B´Schalach / Schabbat Schira - בשלח / שבת שירה

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

27.01.2018 10:00 - 11:30

B´Schalach / Schabbat Schira - בשלח / שבת שירה

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

02.02.2018 19:30 - 21:00

Jitro - יתרו

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

03.02.2018 10:00 - 11:30

Jitro - יתרו

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

09.02.2018 19:30 - 21:00

Mischpatim - Schabbat Schekalim, Schabbat Mewarchim משפטים - שבת שקלים, שבת מברכים

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

10.02.2018 10:00 - 11:30

Mischpatim - Schabbat Schekalim, Schabbat Mewarchim משפטים - שבת שקלים, שבת מברכים

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

16.02.2018 19:30 - 21:00

T'rumah - תרומה

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

17.02.2018 10:00 - 11:30

T'rumah - תרומה

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

23.02.2018 19:30 - 21:00

T`zawe - Schabbat Sachor תצוה - שבת זכור

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

24.02.2018 10:00 - 11:30

T`zawe - Schabbat Sachor / תצוה - שבת זכור

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

28.02.2018 17:30 - 18:30

Kindergottesdienst zu Erew Purim - ערב פורים

mit Kantorin Esther Hirsch

 

28.02.2018 19:30 - 21:00

Erew Purim - ערב פורים

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Besonderes:

Lesung der Megille Esther.

 

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.