ד' תשרי ה' אלפים תשע"ח
4. Tishri 5778
24. September 2017

Gottesdienste

04.10.2017 19:30 - 21:00

Erew Sukkot / ערב סוכות

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

05.10.2017 10:00 - 11:30

Sukkot / סוכות

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

06.10.2017 19:30 - 21:00

Schabbat Chol Ha-Moed / סוכות שבת חל המועד

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

07.10.2017 10:00 - 11:30

Schabbat Chol Ha-Moed / סוכות שבת חל המועד

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

12.10.2017 19:30 - 21:00

Erew Simchat Tora / Schemini Azeret - שמחת תורה / שמיני עצרת

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

13.10.2017 19:30 - 21:00

Bereschit / Schabbat Mewarchim שבת מברכים / בראשית

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

14.10.2017 10:00 - 11:30

Bereschit / Schabbat Mewarchim שבת מברכים / בראשית

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch