י"א אדר ה' אלפים תשע"ח
11. Adar 5778
25. Februar 2018

Gottesdienste

04.10.2017 19:30 - 21:00

Erew Sukkot / ערב סוכות

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

05.10.2017 10:00 - 11:30

Sukkot / סוכות

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

06.10.2017 19:30 - 21:00

Schabbat Chol Ha-Moed / סוכות שבת חל המועד

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

07.10.2017 10:00 - 11:30

Schabbat Chol Ha-Moed / סוכות שבת חל המועד

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

12.10.2017 19:30 - 21:00

Erew Simchat Tora / Schemini Azeret - שמחת תורה / שמיני עצרת

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

13.10.2017 19:30 - 21:00

Bereschit / Schabbat Mewarchim שבת מברכים / בראשית

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

14.10.2017 10:00 - 11:30

Bereschit / Schabbat Mewarchim שבת מברכים / בראשית

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

20.10.2017 19:30 - 21:00

Noach - נח

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

21.10.2017 10:00 - 11:30

Noach - נח

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

27.10.2017 19:30 - 21:00

Lech lecha - לך לך

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

28.10.2017 10:00 - 11:30

Lech lecha - לך לך

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

03.11.2017 19:30 - 21:00

Wa-jera - וירא

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

04.11.2017 10:00 - 11:30

Wa-jera - וירא

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

10.11.2017 19:30 - 21:00

Chaje Sara - חיי שרה

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

11.11.2017 10:00 - 11:30

Chaje Sara - חיי שרה

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

17.11.2017 19:30 - 21:00

Toldot / Schabbat Mewarchim - תולדות / שבת מברכים

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

18.11.2017 10:00 - 11:30

Toldot / Schabbat Mewarchim - תולדות / שבת מברכים

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

24.11.2017 19:30 - 21:00

Wa-jeze - ויצא

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

25.11.2017 10:00 - 11:30

Wa-jeze - ויצא

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

01.12.2017 19:30 - 21:00

Wa jischlach - וישלח

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

02.12.2017 10:00 - 11:30

Wa jischlach - וישלח

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

08.12.2017 19:30 - 21:00

Wa-jeschew - וישב

Kantorin

Esther Hirsch

 

09.12.2017 10:00 - 11:30

Wa-jeschew - וישב

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

15.12.2017 19:30 - 21:00

Mi-kez / Schabbat Chanukka 4. Licht - מקץ | ג' חנוכה

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

16.12.2017 10:00 - 12:00

Mi-kez / Schabbat Chanukka 4. Licht - מקץ | ג' חנוכה

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

22.12.2017 19:30 - 21:00

Wa-jigasch - ויגש

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

23.12.2017 10:00 - 11:30

Wa-jigasch - ויגש

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

29.12.2017 19:30 - 21:00

Wa-j'chi - ויחי

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

30.12.2017 10:00 - 11:30

Wa-j'chi - ויחי

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

Gottesdienste

28.02.2018 19:30 - 21:00

Erew Purim - ערב פורים

02.03.2018 19:30 - 21:00

Ki Tissa - כי תשא

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.