ז' סיון ה' אלפים תשע"ח
7. Sivan 5778
21. Mai 2018

Gottesdienste

04.08.2017 19:30 - 21:00

Waetchanan, Schabbat Nachamu / ואתחנן

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Aviv Weinberg

 

05.08.2017 10:00 - 11:30

Waetchanan, Schabbat Nachamu / ואתחנן

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Aviv Weinberg

 

11.08.2017 19:30 - 21:00

Ekew / עקב

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Aviv Weinberg

 

12.08.2017 10:00 - 11:30

Ekew / עקב

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Aviv Weinberg

 

18.08.2017 19:30 - 21:00

Re'eh / ראה

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Aviv Weinberg

 

19.08.2017 10:00 - 11:30

Re'eh / ראה

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Aviv Weinberg

 

25.08.2017 19:30 - 21:00

Schoftim / שופטים

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

26.08.2017 10:00 - 11:30

Schoftim / שופטים

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

01.09.2017 19:30 - 21:00

Ki Teze/ כי־תצא

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

02.09.2017 10:00 - 11:30

Ki Teze/ כי־תצא

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

08.09.2017 19:30 - 21:30

Ki Tawo / כי־תבוא

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

09.09.2017 10:00 - 11:30

Ki Tawo / כי־תבוא

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

15.09.2017 19:30 - 21:00

Nizzawim/Wajelech - נצבים/וילך

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

16.09.2017 10:00 - 11:30

Nizzawim/Wajelech - נצבים/וילך

Kantorin

Esther Hirsch
mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

20.09.2017 19:30 - 21:00

Erew Rosch HaSchana - ערב ראש השנה

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

und der Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

21.09.2017 10:00 - 12:00

Rosch HaSchana - ראש השנה

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

22.09.2017 19:30 - 21:00

Ha'asinu / Schabbat Schuwa – האזינו

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

23.09.2017 10:00 - 11:30

Ha'asinu / Schabbat Schuwa – האזינו

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

29.09.2017 19:30 - 21:00

Erew Jom Kippur / Kol Nidre - ערב יום כפור / כל נדרי

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

30.09.2017 11:00 - 19:00

Jom Kippur / Jiskor - יום כפור / יזכור

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

04.10.2017 19:30 - 21:00

Erew Sukkot / ערב סוכות

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

05.10.2017 10:00 - 11:30

Sukkot / סוכות

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

06.10.2017 19:30 - 21:00

Schabbat Chol Ha-Moed / סוכות שבת חל המועד

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

07.10.2017 10:00 - 11:30

Schabbat Chol Ha-Moed / סוכות שבת חל המועד

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

12.10.2017 19:30 - 21:00

Erew Simchat Tora / Schemini Azeret - שמחת תורה / שמיני עצרת

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

13.10.2017 19:30 - 21:00

Bereschit / Schabbat Mewarchim שבת מברכים / בראשית

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

14.10.2017 10:00 - 11:30

Bereschit / Schabbat Mewarchim שבת מברכים / בראשית

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

20.10.2017 19:30 - 21:00

Noach - נח

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

21.10.2017 10:00 - 11:30

Noach - נח

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

27.10.2017 19:30 - 21:00

Lech lecha - לך לך

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

28.10.2017 10:00 - 11:30

Lech lecha - לך לך

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

Gottesdienste

25.05.2018 19:30 - 21:00

Nasso - נשא

26.05.2018 10:00 - 11:30

Nasso - נשא

01.06.2018 19:30 - 21:00

B’ha’alot’cha / בהעלתך

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.