ט' תמוז ה' אלפים תשע"ח
9. Tammuz 5778
22. Juni 2018

Gottesdienste

01.06.2018 19:30 - 21:00

B’ha’alot’cha / בהעלתך

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

02.06.2018 10:00 - 11:30

B’ha’alot’cha / בהעלתך

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

08.06.2018 19:30 - 21:00

Sch’lach L’cha - Schabbat Mewarchim / שלח־לך - שבת מברכים

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

09.06.2018 10:00 - 11:30

Sch’lach L’cha - Schabbat Mewarchim / שלח־לך - שבת מברכים

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

15.06.2018 19:30 - 21:00

Korach / קורח

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

16.06.2018 10:00 - 11:30

Korach / קורח

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

22.06.2018 19:30 - 21:00

Chukkat / חקת

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Besonderes:

Bat Mizwah Elisa Blinstein

 

23.06.2018 10:00 - 11:30

Chukkat / חקת

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

Besonderes:

Bat Mizwah Elisa Blinstein

 

29.06.2018 19:30 - 21:00

Balak / בלק

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

30.06.2018 10:00 - 11:30

Balak / בלק

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

06.07.2018 19:30 - 21:00

Pinchas - Schabbat Mewarchim / שבת מברכים - פינחס

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

07.07.2018 10:00 - 11:30

Pinchas - Schabbat Mewarchim / שבת מברכים - פינחס

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

13.07.2018 19:30 - 21:00

Mattot - Masej - Schabbat Mewarchim / מטות - מסעי - שבת מברכים

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

14.07.2018 10:00 - 11:30

Mattot - Masej - Schabbat Mewarchim / מטות - מסעי - שבת מברכים

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

20.07.2018 19:30 - 21:00

Devarim, Schabbat Chason / דברים, שבת חזון

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

21.07.2018 10:00 - 11:30

Devarim, Schabbat Chason / דברים, שבת חזון

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

27.07.2018 19:30 - 21:00

Waetchanan, Schabbat Nachamu / ואתחנן

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

 

28.07.2018 10:00 - 11:30

Waetchanan, Schabbat Nachamu / ואתחנן

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

 

03.08.2018 19:30 - 21:00

Ekew - Schabbat Mewarchim / שבת מברכים - עקב

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

 

04.08.2018 10:00 - 11:30

Ekew - Schabbat Mewarchim / שבת מברכים - עקב

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

 

10.08.2018 19:30 - 21:00

Re'eh / ראה

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

11.08.2018 10:00 - 11:30

Re'eh / ראה

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom (Hallel)

 

17.08.2018 19:30 - 21:00

Schoftim / שופטים

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

18.08.2018 10:00 - 11:30

Schoftim / שופטים

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

24.08.2018 19:30 - 21:00

Ki Teze/ כי־תצא

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch
und der Chor der Synagoge Sukkat Schalom
(mit Liedern von Debbie Friedman s. A.)

 

25.08.2018 10:00 - 11:30

Ki Teze/ כי־תצא

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

31.08.2018 19:30 - 21:00

Ki Tawo / כי־תבוא

Kantorin

Esther Hirsch

mit dem Chor der Synagoge Sukkat Schalom

 

Gottesdienste

22.06.2018 19:30 - 21:00

Chukkat / חקת

23.06.2018 10:00 - 11:30

Chukkat / חקת

29.06.2018 19:30 - 21:00

Balak / בלק

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.