ה' כסלו ה' אלפים תשע"ח
5. Kislev 5778
22. November 2017

Gottesdienste

03.11.2017 19:30 - 21:00

Wa-jera - וירא

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

04.11.2017 10:00 - 11:30

Wa-jera - וירא

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

10.11.2017 19:30 - 21:00

Chaje Sara - חיי שרה

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

11.11.2017 10:00 - 11:30

Chaje Sara - חיי שרה

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

17.11.2017 19:30 - 21:00

Toldot / Schabbat Mewarchim - תולדות / שבת מברכים

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

18.11.2017 10:00 - 11:30

Toldot / Schabbat Mewarchim - תולדות / שבת מברכים

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

24.11.2017 19:30 - 21:00

Wa-jeze - ויצא

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

25.11.2017 10:00 - 11:30

Wa-jeze - ויצא

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

01.12.2017 19:30 - 21:00

Wa jischlach - וישלח

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

02.12.2017 10:00 - 11:30

Wa jischlach - וישלח

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

08.12.2017 19:30 - 21:00

Wa-jeschew - וישב

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

09.12.2017 10:00 - 11:30

Wa-jeschew - וישב

Rabbiner

Prof. Dr. Andreas Nachama

Kantorin

Esther Hirsch

 

Gottesdienste

24.11.2017 19:30 - 21:00

Wa-jeze - ויצא

25.11.2017 10:00 - 11:30

Wa-jeze - ויצא

01.12.2017 19:30 - 21:00

Wa jischlach - וישלח

News

 Leitartikel

Neue Spitze des liberalen Judentums: Rabbiner Walter Homolka neuer Vorsitzender der Union progressiver Juden in Deutschland K.d.ö.R.

30. Juli 2017 07. Aw 5777 Rabbiner Prof. Dr. Walter Homolka (Berlin) ist am 30. Juli 2017 zum...