כ"ג כסלו ה' אלפים תשע"ח
23. Kislev 5778
11. Dezember 2017

Gabbaim

Gabbai Konstantin Münz
(Foto: Privat)

Konstantin Münz

Gabbai
E-Mail: konstantin.muenz(at)sukkat-schalom.de

Gabbai  Heidi Giesert
(Foto: Privat)

Heidi Griesert

Gabbai
E-Mail: heidemarie.griesert(at)sukkat-schalom.de

Roberto Rocco Costantini-Diaz

Gabbai

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.