ו' שבט ה' אלפים תשע"ח
6. Shevat 5778
22. Januar 2018

Gabbaim

Roberto Rocco Costantini-Diaz

Gabbai

Gabbai  Heidi Giesert
(Foto: Privat)

Heidi Griesert

Gabbai
E-Mail: heidemarie.griesert(at)sukkat-schalom.de

Isabel Ramirez-Nieto

Gabbai

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.