ח' אייר ה' אלפים תשע"ח
8. Iyyar 5778
23. April 2018

Gabbaim

Roberto Rocco Costantini-Diaz

Gabbai

Gabbai  Heidi Giesert
(Foto: Privat)

Heidi Griesert

Gabbai
E-Mail: heidemarie.griesert(at)sukkat-schalom.de

Isabel Ramirez-Nieto

Gabbai

Gottesdienste

News

Keine Artikel in dieser Ansicht.