ד' תשרי ה' אלפים תשע"ח
4. Tishri 5778
24. September 2017

Gabbaim

Gabbai Konstantin Münz
(Foto: Privat)

Konstantin Münz

Gabbai
E-Mail: konstantin.muenz(at)sukkat-schalom.de

Gabbai  Heidi Giesert
(Foto: Privat)

Heidi Griesert

Gabbai
E-Mail: heidemarie.griesert(at)sukkat-schalom.de

Roberto Rocco Costantini-Diaz

Gabbai